logo voorzorg new small

Doorzoek de website..

  • Gezinspolis
    Gezinspolis kinderen tot 16 jaar gratis
  • Start jong
    Start jong en profiteer van lage premies
  • Koopsompolis
    Koopsompolis Prima alternatief voor senioren

Welkom

Waarom kiezen voor De Voorzorg?

U kiest bij De Voorzorg voor een bepaald bedrag dat bij overlijden beschikbaar is voor alle kosten die bij een uitvaart kunnen ontstaan.  Men noemt dit een natura uitvaartsommenverzekering. De nabestaanden hebben bij deze verzekeringsvorm exact inzicht in de kosten van de uitvaart en het bedrag dat ter dekking beschikbaar is. Dat in tegenstelling tot een natura uitvaartpakketverzekering, waarbij vaak onduidelijk is wat wel of niet ter vergoeding in het uitvaartpakket zit. Nabestaanden worden bij een pakketverzekering vaak verrast met een fikse naheffing.

Meer weten over de diverse verzekeringsvormen van De Voorzorg? Lees hier meer …

Bij het vaststellen van de premie worden geen verborgen kosten in rekening gebracht. De op deze site vermelde premies en verzekerde bedragen zijn de exacte bedragen die u uiteindelijk betaalt en uitgekeerd krijgt. Dus geen onverwachte verrassingen van advieskosten, maandelijkse opslagen of beperkende voorwaarden bij het ontvangen van de polis. Sterker nog: de winsten van de vereniging komen elk jaar ter beschikking van de leden in de vorm van een verhoging van het uit te keren bedrag. De laatste jaren is deze verhoging 4 procent.

Meer weten over de gunstige premies van De Voorzorg? Bereken hier uw premie ...

Solidariteit als uitgangspunt

De Voorzorg is een uitvaartfonds op onderlinge grondslag.  Een echte vereniging dus, ontstaan in 1939 in het ambtenarenkorps van de gemeente Sittard. Het secretariaat is nog steeds gevestigd in de huidige gemeente Sittard-Geleen, maar elke Nederlander kan lid worden. De vereniging kan lage premies aanbieden omdat de kosten laag zijn. Het werk wordt nog steeds verricht door maatschappelijk betrokken bestuurders die in hoofdzaak op vrijwillige basis hun werk verrichten. Er komen geen dure reclamecampagnes aan te pas en er zijn geen imposante kantoorgebouwen. Desondanks is er veel expertise aanwezig, is de vereniging aangesloten bij de toezichthoudende landelijke organisaties, zoals Nardus en worden voor specialistische taken externe bureaus ingeschakeld. De leden hebben inspraak. Het beleid wordt elk jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering.