logo voorzorg new small

Doorzoek de website..

Klachtenprocedure


De vereniging doet er alles aan om de klacht naar tevredenheid af te handelen.
Toch kan het zo zijn dat men het niet eens bent met de afwikkeling.
Men heeft dan de mogelijkheid om zich te wenden tot:

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92 5600 AB EINDHOVEN
Of per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kijk voor meer informatie op 

Stichting Geschillen Commissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Telefoon 070-3105310
Kijk voor meer informatie op http://www.degeschillencommissie.nl/home

 De burgerlijke rechter.
Ombudsman.
Indien men het niet eens met de afwikkeling van de klacht, dan kan men binnen drie maanden na behandeling, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman.
Voordat men de stap naar de Ombudsman zet, dient men de klachtenprocedure van de vereniging te hebben doorlopen.
Uitsluitend in geval van een niet-bindend advies is een eventuele gang naar de burgerlijke rechter daarna nog mogelijk.

Het Bestuur,