logo voorzorg new small

Doorzoek de website..

Organisatie

De organisatie in ’t kort

De Voorzorg werd in 1939 opgericht in het ambtenarenkorps van de toenmalige gemeente Sittard om elkaar te ondersteunen bij onvoorziene uitvaartkosten. De Voorzorg schenkt met haar activiteiten aandacht aan het hele scala van voorzorg, uitvaartzorg en nazorg. Er wordt veel werk gemaakt van ledencontacten, ten einde de verzekerden zo breed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De keuze voor een uitvaartondernemer is vrij, maar De Voorzorg heeft in het belang  van de leden afspraken gemaakt met Peusen Uitvaartzorg te Echt voor het aanbieden van een welverzorgde en betaalbare uitvaart.

Als "onderlinge" natura uitvaartvereniging is De Voorzorg een waarborgfonds zonder winstoogmerk en met uitgesloten aansprakelijkheid (u.a.) voor de leden. Dat betekent dat de leden via de algemene ledenvergadering de absolute zeggenschap hebben over het beleid, zonder dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele missers of tekortkomingen. Anderzijds kan het bestuur verantwoordelijk worden gesteld voor onvolkomenheden waarvan gesteld zou kunnen worden dat er sprake is van verwijtbaar gedrag. Dat trekt een zware wissel op de verantwoordelijkheden van het bestuur dat geheel uit deskundige vrijwilligers bestaat. De samenstelling van het Bestuur is gericht op een completerende veelheid van bekwaamheden en deskundigheden. Via weldoordachte besluitvormingsprocessen streeft het bestuur naar de opbouw van een werkzame organisatiestructuur.